ป้ายอัจฉริยะบนถนนมิตรภาพ ตัวช่วยจัดระเบียบท้องถนน

บทความโดย รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวบนถนนมิตรภาพมักเกิดปัญหาการจราจรติดขัด เพราะคนส่วนใหญ่กลับบ้านต่างจังหวัดและยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางพักผ่อนในภาคอีสานจำนวนมาก ทำให้ถนนมิตรภาพมีการสัญจรที่หนาแน่น นำไปสู่ปัญหาการจราจรติดขัดเป็นประจำทุกปีจนชินตา และได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดถนนมิตรภาพก็ได้มีการจัดทำป้ายอัจฉริยะขึ้นโดยกรมทางหลวง เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดให้น้อยลง ช่วยให้ผู้ขับขี่มีวินัยมากขึ้น โดยป้ายอัจฉริยะดังกล่าวเป็นป้ายไฟ LED ปรากฎตัวเลขกำกับความเร็วสลับกับประเภทรถยนต์ที่เหมาะสมกับเลนนั้นๆ โดยรถยนต์ขนาดใหญ่จะถูกจัดให้วิ่งในเลนซ้าย และรถยนต์ส่วนบุคคลขนาดทั่วไป จะถูกจัดให้วิ่งในเลนขวา พร้อมด้วยกล้อง CCTV และชุดไมโครเวฟเซ็นเซอร์ ทำงานร่วมกันเพื่อตรวจจับความเร็วรถยนต์ หากรถยนต์คันไหนวิ่งมาด้วยความเร็วเกินกำหนดจะปรากฎขึ้นที่หน้าจอก่อนที่รถยนต์คันนั้นจะวิ่งผ่านไป เพื่อเป็นการป้องปรามและแจ้งเตือน นอกจากนี้ป้ายอัจฉริยะยังบอกเหตุที่เกิดขึ้นข้างหน้าให้ผู้ใช้งานได้รับรู้ล่วงหน้าอีกด้วย  
ป้ายอัจฉริยะบน ถนนมิตรภาพ มีขึ้นเพื่อจัดระเบียบบนท้องถนนให้ผู้ขับขี่มีวินัยมากขึ้น เพื่อช่วยลดการสะสมจำนวนรถยนต์บนการจราจร แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ