เมืองอัจฉริยะ SMART CITY WORKSHOP ครั้งที่ 2

เมืองอัจฉริยะ SMART CITY WORKSHOP ครั้งที่ 2 
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสภาสถาปนิก
โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart Cities-Clean Energy
มาร่วมกันสร้างเมืองอัจฉริยะเพื่อให้ประเทศไทยยั่งยืน
ขอเชิญนักสร้างเมือง ที่มีไอเดียทันสมัย ร่วมสัมนาครั้งใหญ่ จุดเริ่มต้นของการสร้างเมืองอัจฉริยะ พลังงานสะอาด ที่เกิดขึ้นจริงได้โดยฝีมือของนักสร้างเมืองคนไทย
ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่า ประเทศเราควรมี smart cities ห้ามพลาดงานนี้
ติดต่อ คุณเบญจศิ ทองทา สถาบันอาคารเขียวไทย
โทร 02-318-3358, 084-099-5199 โทรสาร 02-318-3357
อีเมล์ : smartcities.th@gmail.com
www.thailandsmartcities.com