เข้าร่วมงานเสวนาผู้บริหาร (TEA TALK) ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาผู้บริหาร (TEA TALK) ครั้งที่ 2 โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (SMART Cities-Clean Energy)
วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13:00 – 15:30 น. ณ ห้องสุขุมวิท โรงแรมเชอราตัน ถนนสุขุมวิท
สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://goo.gl/al9oFM