ซานดิเอโก้ เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ซานดิเอโก้ กำลังสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีรถประจำทางไฟฟ้าคอยให้บริการ พร้อมจุดจ่ายไฟตามทางเพื่อเติมแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์ทุกชนิด แล้วยังพัฒนาระบบออโตเมชั่น ในบ้านพักอาศัยด้วย เป็นระบบที่จะทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงสุด แถมยังมีการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้อีกต่งหาก