พัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี GPS ติดตามรถโดยสารสาธารณะ

บทความโดย รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี
หนึ่งในแผนพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ก็คือความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินของคนในเมือง ปัจจุบันยังมีการนำเทคโนโลยี GPS มาประยุกต์ใช้ ในการติดตามการเดินทางของรถโดยสารสาธารณะ ภายใต้ชื่อโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ให้การขับขี่ของรถโดยสารนั้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย
โดยโครงการนี้ได้กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูงและรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ ต้องติดตั้ง GPS ทันที ส่วนรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 25 มกราคม 2559 ทางกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดระยะเวลาเอาไว้ให้เหมาะสม โดยรถโดยสารสาธารณะทุกคันจะต้องติดตั้ง GPS ให้หมดทุกคันภายในปี 2560 ส่วนรถบรรทุกจะต้องติดตั้ง GPS ภายในปี 2562 ยกเว้นรถสองแถวและรถโดยสารหมวด 4 ที่วิ่งภายในจังหวัดหรือในส่วนภูมิภาคไม่ต้องติดตั้ง GPS
การทำงานของศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก จะรับข้อมูลของรถที่ติดตั้ง GPS ทุกคันแบบ Real time มีเจ้าหน้าที่ติดตามตลอด 24 ชั่วโมง ข้อมูลของรถจะปรากฎในระบบศูนย์ทันทีเมื่อมีการใช้รถ และมีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดการกระผิดกฎ เช่น การใช้ความเร็วเกินกำหนด หรือการใช้รถเกินชั่วโมงทำงานไม่แสดงตัวคนขับ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังเปิดให้ใช้งานร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชั่นได้ด้วย โดยบุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ผ่านสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการ Android สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงระบุทะเบียนรถ ระบบจะแสดงพิกัดของรถและความเร็วที่ใช้ พร้อมทั้งรายละเอียดของพนักงานขับรถ เช่น กรณีรถโดยสารเกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสียระหว่างทาง เป็นต้น